Кыргыз тамгаларын жазыш үчүн:
Ө - Ө
ө - ө
Ү - Ү
ү - ү
Ң - Ң
ң - ң